Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 182

085d6477-5e34-d6c0-d459-20176a610b42.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig