Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 183

16f30950-8416-69b4-4fa7-d4e8a3208083.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig