Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 184

0290e396-0d77-7793-9cc3-0b061c1b00f5.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig