Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 185

1e4d5700-98df-47e4-4647-e7c7f870bfeb.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig