Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 187

d776a915-097d-bc55-9e44-ad326585779b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig