Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 188

5fccdb03-b765-26be-956e-b7e732356b41.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig