Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 189

e8c1ed0d-c012-d3e7-bea0-61f396e7ea00.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig