Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 188

6bebc887-22ae-99ad-3b24-d747811af6b1.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig