Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 190

d993fb32-f155-7d9b-0e1e-4f792c0368f4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig