Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 020

7ea0ba60-0b1e-fbd1-5dc4-8142f5205d78.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig