Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 192

01876b14-6f35-b2f6-9d8f-866d79ed4beb.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig