Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 193

aed3cd97-1ec2-52b2-5375-0a1628c71ca0.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig