Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 194

3a73ca24-abe7-b5a9-e91c-e4ed5e65fb6a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig