Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 195

44b132d2-b7d3-7885-f681-adcbcbe35b5e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig