Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 196

fd62ce23-09b3-17c5-60ec-e018c9146e6c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig