Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 198

b43801c2-3377-9a04-8198-de1e0c293a90.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig