Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 200

91fe8c5a-d8d2-8ffd-262f-212906ddbb75.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig