Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 200

2a3d9fff-068c-d8dc-cf3e-8fe9fcdf0121.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig