Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 201

f352ac8c-4fb9-0f4f-8670-e3f71a2a91d8.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig