Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 201

98cc5c86-fd52-5011-c1d3-cee92add9e6c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig