Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 203

312454ad-8fac-9c8d-09aa-854d8771cffd.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig