Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 207

5a4d6dcf-7a71-1f1b-9409-4fb01a82b2da.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig