Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 209

6ce04d30-533a-bbd5-f374-13db25a0d7ed.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig