Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 022

d6c3b563-1e4d-fe25-04f0-f0c7385907b2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig