Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 211

70c7e0f7-6719-03d3-e227-cfab78cba5ba.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig