Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 210

5f54c2f4-b72d-981f-3a4d-6c60bdc1501d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig