Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 212

d8256b56-7ddc-f9ac-ace0-4e03cbf7a503.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig