Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 214

6355343c-157f-dbdd-ad84-9846e9163c93.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig