Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 215

a85b8818-cd84-acfb-333a-b116589ffc6b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig