Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 216

62bcc950-737c-7482-7162-b7d8d101bc6b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig