Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 217

449bda0f-f175-dd01-aec3-b8a98d3eb278.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig