Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 218

63d4194e-02bc-7197-8137-c546ec4bfa3a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig