Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 219

e19673f9-4c42-81e2-351d-de49fb704bd2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig