Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 220

f5f6f233-a75d-1211-ad27-94477d9e5671.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig