Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 220

8ab74dc9-73e6-37e9-f931-8993a0c181db.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig