Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 023

01991602-5bc9-5f70-acc0-32ce6eca68fa.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig