Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 022

eb3505ab-7c15-2a06-7cc6-7dde879db723.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig