Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 221

3d2c34b3-8475-d901-c7a2-f355d2aee37a.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig