Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 221

b9b724e2-441a-78bc-febf-4a878e16556c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig