Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 222

c6153e96-c70e-6494-2725-40e08451546d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig