Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 225

46d63ccb-10bb-1813-d276-f7b07d235171.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig