Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 224

98a069c1-5437-224d-97e1-f80cdf070b4e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig