Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 229

52a2ba60-87cd-95b9-8104-258b37089816.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig