Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 024

882f77de-2bbd-11fa-b5ec-ed7065da5d80.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig