Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 231

bb79e4ea-ec73-7b4c-4f7e-a548342c94e8.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig