Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 233

3fd25457-646b-f8be-8333-43e2f3511a65.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig