Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 232

dd54bd0b-bda2-6ebd-f94b-3e56399f18d9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig