Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 232

ddfa17bb-aaa7-c914-8d61-ec45a584637d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig