Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 235

660c6e54-884c-4eb3-d2e0-479afbfb4fd9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig