Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 235

d41d86c2-a343-0c9f-1f8c-2829ede16708.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig