Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 234

837cb382-59f2-9323-d485-96c258725ee0.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig