Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 236

d9b91553-a7f3-f20e-6cbe-b5ed46921f98.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig