Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 239

6471aa59-2423-6f10-6bd5-d4a1613946b5.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig