Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 240

1bc9a51c-71b1-bff5-e380-14f9cdabbb73.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig